Ubuntu Sunucu Çıkış IP Adresi

wget http://ipinfo.io/ip -qO -