Kış Saati Fix

Önce sunucuda aşağıdaki komutu çalıştırarak saatin +3 olup olmadığını kontrol ediyoruz.

date --date="2016-11-01 00:00:00 utc"
eğer çıktı şu aşağıda ki gibi ise;
Tue Nov  1 02:00:00 EET 2016
şu komutu çalıştırıyoruz.

sudo apt-get install tzdata