Ubuntu Sunucuya SSH Key Eklemek

Sunucunuzda .ssh klasörünü oluşturduysanız local makinanızda aşağıdaki komutu çalıştırarak ssh key'inizi ekleyebilirsiniz, kalın yazı ile gösterilen alanları kendinize göre revize etmeniz gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra sunucunuza ssh ile bağlanırken şifre bilgisi girmek zorunda kalmayacaksınız. 


cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh [email protected] "mkdir -p ~/.ssh && cat >>  ~/.ssh/authorized_keys"